13-22 вересня 2013


Концепція

ГОГОЛЬFEST – перший в Україні щорічний полідисциплінарний Міжнародний фестиваль сучасного  мистецтва. 

ГОГОЛЬFEST – це презентація в Україні кращих зразків сучасного українського та світового мистецтва, акумуляція потужних творчих та інтелектуальних ресурсів, якісна презентація українського мистецтва на світовому рівні, а також формування творчого середовища, здатного стати дієвим центром розвитку українського мистецтва. Центром не тільки презентаційним, але й наснажливим, освітнім та виробничим.

ГОГОЛЬFEST – це спроба знайти форму, здатну зачинати нове художнє життя, форму, яка відповідатиме вимогам часу. Це можливість виникнення в Україні нової генерації митців світового значення.

ГОГОЛЬFEST – це презентація в єдиному інтерактивному просторі сучасного мистецтва, що включає: музику, танець, експериментальний театр, сценографію, живопис, дизайн, кіно та аудіовізуальні мистецтва.

ГОГОЛЬFEST має перетворити промислову зону Арт Заводу "ЕМЗ" (Видубичы) на один із потужних центрів світового фестивального руху та сприяти створенню постійно діючого всеукраїнського центру розвитку сучасних мистецтв, який впроваджуватиме інтенсивну освітню, виробничу та наснажливу діяльність, спрямовану на створення конкурентноздатної національної школи сучасного мистецтва, та якісну презентацію сучасної української культури у світовому культурному просторі.

ГОГОЛЬFEST покликаний стати обличчям України, як Авіньйонський та Канський фестивалі – обличчя Франції, Чеховський – обличчя Росії, Венеціанський бієналіє - Італії. 

На сьогодні в Україні не існує жодного великого учбово-виробничого наукового та презентаційного центру сучасного мистецтва, який би дозволяв реалізовувати висококласні масштабні проекти сучасного мистецтва у сфері сучасної музики, танцю, театру, сценографії, некомерційного кіно та аудіовізуальних мистецтв, впроваджувати сучасні освітні програми, та представляти кращі надбання світового сучасного мистецтва. 

Вищезазначені галузі мистецтва найбільш вразливі, адже їх розвиток та презентація потребує особливого простору, інформаційної інфраструктури та системи художньої освіти, які поки що в Україні відсутні, а отже – вимагають інвестицій та підтримки, без яких розвиток сучасної української культури неможливий. 

Форма та інституціональне влаштування системи державних  театрів, Міністерства Культури та інших державних установ та бюрократичних надбудов, які відповідають за сучасну українську культуру не дозволяє ефективно впроваджувати в практику інноваційні технології, новітні системи мистецької освіти, підвищувати професійну кваліфікацію спеціалістів, реалізовувати серйозну експериментально-дослідницьку роботу, сприяти розвиткові сучасної молодої режисури, хореографії, сценографії, музики та аудіовізуальних мистецтв тощо. 

На сьогодні можна констатувати, що значущі прояви мистецького життя в Україні  відбуваються, переважно, завдяки окремим приватним ініціативам. Проте поодинокі починання, не в силах вплинути на процеси, які відбуваються в сучасній культурі, мистецтві та художній освіті.  

В умовах стагнації пострадянської системи управління культурою та роз’єднаності учасників художнього процесу, відсутність постійно діючого всеукраїнського центру сучасного мистецтва стає однією з серйозних проблем. Створення такого центру – важливий крок національної культурної політики, фундаментальна інвестиція в освіту і майбутнє нації.